Rozhodnutí č.j. JMK 133727/2019

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí vydává rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu