Rozhodnutí č.j. MUPO 15763/2015

 

Stavební povolení ke stavbě: "Pohořelice – Stará obec, kanalizace dešťová, plynovod", objekty SO 02 Dešťová kanalizace a SO 05 Opravy místních komunikací po překopech, část SO 05.2 Oprava místních komunikací po překopech – stoky dešť. kanalizace - viz příloha


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu