Rozhodnutí č.j. MUPO 16752/2015

Rozhodnutí pro stavbu: Novostavba RD vč. přípojek na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č.  1919/33, 1919/32 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: situace


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu