Rozhodnutí č.j. MUPO-20799/2018/SU/SOP

Rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu: Farma pro chov brojlerů - dostavba haly SO 05 Šumice na pozemcích p. č. st. 235, st. 232, 3731 v k.ú. Šumice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu