Rozhodnutí č.j. MUPO-34047/2017/SU/SOP

Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba RD, vč. napojení na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích par. č. 6652, 5140/2 v k.ú. Vlasatice.

Příloha: Situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu