Rozhodnutí Č.j.: MUPO-3634/2019/OD/SAM

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad vydává  stavební povolení na stavbu:
„Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu /Pasohlávky – východ, chatová osada/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu