Rozhodnutí č.j. MUPO-37800/2017/SU/TRM

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: 3 stanoviště pro kontejnery na domovní odpad na pozemcích parc. č. 2565/1, 2565/7, 3060 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu