Rozhodnutí č.j. MUPO-40818/2017/SU/SOP

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: Novostavba pasivního RD v Přibicích na pozemcích par. č. 2684, 2685/2, 2205/1 v k.ú. Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu