Rozhodnutí č.j. MUPO-4820/2016/ZP/MIJ

Stavební povolení ke stavbě: "Pohořelice - III. etapa, severní část - inženýrské sítě", objekty SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Kanalizace dešťová a SO 04 Vodovod

příloha


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu