Rozhodnutí č.j. MUPO 53634/2015


Rozhodnutí - oprava - Stavební úpravy rodinného domu č. pop. 342 na p.č.st. 330 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu