Rozhodnutí č.j. MUPO-5834/2018/SU/SOP

Rozhodnutí - společné povolení pro umístění a povolení změny stavby před dokončením pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice.

Příloha: výkres situace č. C 2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu