Rozhodnutí MUPO-1051/2016/SU/TRM


Rozhodnutí pro stavbu: Stavební úpravy a nástavba RD č. pop. 397, zídka, zděný přístřešek na pozemku parc. č. st. 207/3 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu