Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby č.j. MUPO-2596/2019/SU/SVB

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby: Oplocení na pozemku p. č. 6398 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu