Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami a společné povolení ke stavbě

Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami a společné povolení ke stavbě

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje Rozhodnutí - Povolení k nakládání s vodami a společné povolení ke stavbě vodního díla "III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, Dešťová kanalizace" č.j. MUPO-137/2019/ZP/VOL ze dne 3.1.2019, příloha - katastrální situace.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu