Rozhodnutí - stavební povolení č. j. MUPO-31863/2018/OD/SAM

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Stavební povolení č. j. MUPO-31863/OD/SAM - na stavbu "Pohořelice - IV. etapa, ulice Polní - inženýrské sítě"

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu