Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad:

Poř.č. Název stanoviště papír
plast
sklo
kovy textil elektro oleje
1 ul. Brněnská - u garáží x - x - *
2 ul. Brněnská - Jednota x x x x *
3 ul. Krátká x - - - *
4 nám. Svobody x x x - *
5 ul. Hybešova - u školy x x x x *
6 ul. Mlýnská - křižovatka x - - - *
7 ul. Dlouhá - u SVČ x x - - *
8 Tesco, ul. Vídeňská x x x - *
9 ul. Vídeňská - hřbitov x - x - *
10 ul. Znojemská - Jednota x x - x *
11 ul. Znojemská - kasárny x - x * *
12 lokalita Polní I. u DHL x x x x *
13 lokalita Polní II., ul. Haňkova x x - - *
14 ul. U Cihelny x - - - *
15 lokalita Polní III., U větrolamu x - - - *
16 lokalita Polní IV., u zdi x - - - *
17 U sběrného dvora x - - - *
18 Smolín - obchod x x x - *
19 Nová Ves - Jednota x x x - *
20 Velký Dvůr - obchod x x x - *

x .... nádoba je umístěna
- ..... nádoba není umístěna
* ....  nádoba bude brzy umístěna

Umístění stanovišť na mapě: odkaz

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu