Rozpočtové opatření 03/2020

Vyvěšeno: 1.6.2020
Bude sejmuto: 28.2.2021
Téma: Uložení písemností

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 3. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29174/ro-3-2020.pdf

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 13.5.2020, usnesení č.  4/XVII/20).