Jedlé tuky a oleje

18328

Na téměř všechna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad byly umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky (zelené nádoby o objemu 240 l). Tyto nádoby jsou určeny pouze na použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených obalech (např. v PET lahvích). Nepatří sem motorové oleje a jiné nebezpečné odpady!  Na zbývající stanoviště kontejnerů budou nádoby umístěny po vydláždění plochy. 

Sběr olejů zajišťuje společnost EKO-PF s.r.o. 

Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.

Použitý olej lze zlikvidovat několika způsoby:

1.  V uzavřených nádobách do speciálních sběrných nádob, které byly umístěny na všechna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. 

Při následné recyklaci se jedlý olej filtruje a čistí a používá se jako ekologické mazivo nebo přídavek do nafty.

2. Menší množství oleje lze dát do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný se suchým a savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se postupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy. Olej se nehodí dávat do domácích vermikompostérů a do uzavřených venkovních kompostérů ho přidávejte opatrně, nejlépe smíchaný se suchým materiálem.

Do nádob na bioodpad nelze lít tekuté oleje, je možné tam dát pouze sebranou sedlinu z oleje s drobky.

Výše uvedené informace platí pro jedlé oleje používané v kuchyni. Minerální oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v servisu, na sběrném dvoře nebo při svozu nebezpečných odpadů.

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu