Sebeobrana v knihovně


Ve čtvrtek 24.11.2016 proběhl v knihovně kurz sebeobrany pro děti. Akce byla v rámci projektu Bezpečnější Pohořelice 2016 sponzorovaného Jihomoravským krajem. Kurz byl pro tři skupiny dětí. V první skupině byly děti ze školní družiny. Druhou skupinu tvořily dívky z OU Cvrčovice. Třetí skupinu tvořily děti, které se sami přihlásily. A jelikož jsou děti přehlceny teoretickými přednáškami, pojali jsme tuto jinak. Pan František Ševčík ze společnosti Presafe dětem ukazoval sebeobranu názorně. Děti dostaly boxerské rukavice a zkoušely si chvaty podle jeho instrukcí. Všechny chvaty byly jednoduché a lehké. První věta, kterou ale pan Ševčík každé skupince řekl, byla, že pokud to lze, boji se vyhněte. Není ostuda, pokud utečete. Myslím si, že toto by se dětem mohlo říkat častěji. Velmi se mi tento jeho úvod líbil. V průběhu ukázek chvatů se také zaměřoval více na to, jak se chránit a neublížit si. Již menší důraz kladl na oslabení protivníka. Slovo SEBE OBRANY tedy vysvětlil a ukázal dokonale. Děti hltaly očima každé jeho slovo. Tímto bych chtěla panu Ševčíkovi za jeho názorné ukázky poděkovat.MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu