Seznámení s podklady č.j. MUPO-11641/2016/SU/AUV


Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: Optický kabel na pozemcích v k.ú. Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu