Seznámení s podklady č.j. MUPO-5446/2017/SU/TRM


Seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí na stavbu: Bytový dům na pozemcích parc. č. 389/142, 389/1, 403 v kat. území Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu