Seznámení s podklady pro rozhodnutí č.j. MUPO 12372/2015

Seznámení s podklady pro rozhodnutí pro stavbu: Sportovní areál Ivaň, sportovní hala a zázemí na pozemcích parc. č. 1918/2, 1926/2, 2010/1, st. 299, st. 274 v k.ú. Ivaň.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu