Slavnosti města 2019

Program slavnosti 2019

14. května 2019

Zveme Vás na slavnosti města, které se budou konat ve dnech 14. - 16.6.2019.

 

Pozvánka na slavnosti 14. - 16. 6. 2019

14. května 2019

24862

Informace pro prodejce

8. ledna 2019

Město Pohořelice Vás srdečně zve na XV. ročník Slavností města Pohořelice a okolí, které se budou konat ve dnech 14. – 16. června 2019

Vážení prodejci,

rádi vás opět uvítáme na této akci. V případě zájmu o prezentaci vašeho stánku prosím vyplňte přihlášku (viz níže). V přihlášce uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon (popř. mobil), sortiment, velikost stánku.

Pořadatelé si vyhrazují právo přidělovat prodejní místa na základě vámi nabízeného sortimentu. Přednost mají řemesla s ukázkou a řemesla tradiční. Ostatní zboží budeme umisťovat dle naší potřeby a prostorovým možnostem.

Potvrzení vaší objednávky vám bude obratem sděleno. Koncem května vám zašleme informace týkajícího se času vašeho příjezdu aj.  Obsazení míst před konáním akce je zakázáno. Po vyložení zboží musíte s autem, popř. s přívěsem okamžitě odjet na místo k tomu určené.

Přihlášky zasílejte  do 31. 5. 2019

zašlete na e-mail: 

kic@pohorelice.cz 

Kontaktovat nás můžete na tel: 602 284 324 

Pozvánka na XV. ročník

12. listopadu 2018

23442

Podpořte Slavnosti

29. října 2018

Slavnosti města jsou částečně financovány z rozpočtu Města Pohořelice. Rozpočet nepokryje veškeré náklady na slavnosti. Část nákladů je hrazena ze sponzorských darů. Celé slavnosti jsou pro návštěvníky zdarma. Velice si ceníme toho, že slavnosti města podporují také podnikatelské subjekty, které v Pohořelicích a okolí působí, bez jejich podpory by nebyl program zdaleka tak bohatý. Pokud by měl kdokoliv zájem se na slavnostech podílet, budeme velmi rádi.

Jak nás můžete podpořit?

Z Vaší strany se může jednat o finanční sponzorský dar (resp. platba za reklamu Vaší firmy při Slavnostech města Pohořelice a okolí), který bude použit na úhradu vystoupení umělců, zajištění technického zázemí Slavností apod.

Co nabízíme?

Prezentaci Vaší firmy na této akci, prostor pro umístění reklamy, logo na oficiálních plakátech a letácích (programech), které jsou distribuovány do všech domácností v našem okrese.

Nechceme, aby naši partneři byli „pouhými“ dárci, kteří si dar odepíší z daňového základu a na všech propagačních materiálech uvidí své logo. Chceme poskytnout i něco navíc. Slavnosti města jsou akce, která má již svoji tradici a hlavně je pořádána pro občany města a okolí, jako akce k setkávání sousedů, spolupracovníků, přátel, občanů a jejich příbuzných.

Snažíme se také o to, abychom tímto podpořili úspěch našich partnerů mj. tím, že jeho zaměstnanci budou hrdí na to, že jejich společnost podporuje slavnosti města Pohořelice.

Naším cílem je, aby si partner na konci roku mohl říci: „Slavnosti města Pohořelice byla jedna  z  dobrých investic, které jsme letos udělali.“

Chcete být i Vy partnerem Slavností města Pohořelice?

Za realizační tým Alena Bilavčíková

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu