Slavnosti města Pohořelice a okolí - II. ročník

Město Pohořelice se v krásných, všemi již tak dlouho očekávaných, letních dnech 17. a 18. června 2006 stalo místem, kde se konal II. ročník SLAVNOSTÍ MĚSTA POHOŘELICE A OKOLÍ.

panorama.JPG

Vzhledem k výročí 700 let od zavraždění posledního českého krále  z Přemyslova rodu Václava III. v Olomouci, se i organizátoři této kulturní akce rozhodli zaměřit svoji pozornost a celé slavnosti na toto významné období v historii nejen celé naší země, ale také, jak se mohl pozorný návštěvník Slavností dovědět na výstavě v kostele sv. Jakuba staršího „Pohořelice v nejstarších listinách z doby přemyslovské“, v historii našeho města.

V sobotu dopoledne vypuklo dvoudenní veselí v centru města za zvuku bubnů, které doprovázeli průvod krále Václava I., jenž na pódiu u kostela zahájil program.

PHPP 561_M_160.jpg

PHPP 600_M_160.jpg

PHPP 619_M_160.jpg

Příjíždí král

Královi dvořané a vojsko 

Lid zdraví krále

PSprijizdi_kral_M_160.jpg

král Václav I.

PShudci_pro_krale_M_160.jpg

PSprimator_M_160.jpg

PSreditel_ku_M_160.jpg

Hudci hrají králi

Hovoří primátor Brezové pod Bradlom
pan Ivan Durkovič

Slavnosti přijel pozdravit ředitel
úřadu JMK Ing. Jiří Crha

 Velký dík patří hercům z Agentury M+G Znojmo a našim mladým ochotníkům místního divadelního spolku PoHoDA Ondřeji Veselému, Mgr. Richardu Žáčkovi, Martinu Horákovi, Lence Brůchové, Janě Doležalové a Jakubovi Votavovi, kteří sehráli úvodní scénku letošních Slavností – předání pohořelických lánů měšťanu Oldřichovi Černému z Brna králem Václavem I..

PHPP 657_M_160.jpg
brněnský měšťan Oldřich zvaný Černý u slyšení

PM191_M_160.jpg

PM142_M_160.jpg

PM150_M_160.jpg

Třžiště z věže kostela

Obhlídka kvality zboží

Kontrola řemesla

Poté slavnostně otevřel celý průvod s králem, konšely (panem starostou, paní místostarostkou) v pravé poledne historické tržiště ve staré obci.

V bohatém programu, který probíhal na dvou podiích, se představilo na 600 účinkujících, kteří připravili  překrásné zážitky pro více než 2 000 diváků. Že se jednalo o velice zajímavá vystoupení potvrzuje i to, že návštěvníky slavností neodradilo ani vedro ani ženoucí se mraky a vytrvale sledovali taneční a hudební vystoupení Mažoretek a České Besedy při ZŠ Pohořelice,

PHPP 010_M_160.jpg

PHPP 733_M_160.jpg

PHPP 004_M_160.jpg

Mažoretky při ZŠ Pohořelice

PM124_M_160.jpg

PM127_M_160.jpg

PM128_M_160.jpg

Moravská beseda při ZŠ Pohořelice

Fanny Angels a hudebního oddělení při ZUŠ Pohořelice,

PHPP 197_M_160.jpg

PHIV 212_M_160.jpg

PHPP 198_M_160.jpg

Fanny Angels

PHIV 167_M_160.jpg

PHIV 172_M_160.jpg

PHIV 164_M_160.jpg

ZUŠ Pohořelice

PHPP 101_M_160.jpg

PHIV 200_M_160.jpg

PHPP 127_M_160.jpg

PHPP 107_M_160.jpg

PM186_M_160.jpg

PHPP 121_M_160.jpg

PHPP 214_M_160.jpg

PHPP 210_M_160.jpg

PHPP 219_M_160.jpg

 Crazy Girsl  a  souboru Country Ještěrky a Delfínci při ZŠ Vranovice a dále Novoveská štístka, Roztleskávačky, Rošťandy a Žabáčky při DDM Pohořelice.

V sobotu odpoledne se obyvatelům našeho regionu přijeli představit také umělci z partnerského města Brezová pod Bradlom – Folklórní soubor Brezová pod Bradlom. Jejich nádherné vystoupení přiblížilo zvyky a obyčeje myjavského kraje. Mnozí z diváků se po zhlédnutí jejich programu ptali, proč tak zajímavý soubor nevystoupí ještě v neděli, bohužel toto nebylo možné, protože brezovský soubor čekalo v neděli vystoupení na jejich domácí půdě. Účinkující ze Slovenska přijeli v doprovodu představitelů města primátora Ivana Ďurkovice, přednosty městského úřadu Ing. Eduarda Strapatého a dalších.

PHPP 233_M_160.jpg

PHPP 223_M_160.jpg

PHPP 233_M_160.jpg

Folklorní soubor z Brezové pod Bradlom

PHPP 319_M_160.jpg

PHPP 322_M_160.jpg

PHPP 275_M_160.jpg

Sobotní program vyvrcholil večer zábavou u sportovní haly, kde se o zábavu postarala hudební skupina Raffael, která udržela 300 návštěvníků v rytmu nestárnoucích hitů na tanečním parketu do tří hodin ráno.

noc 006_M_160.jpg

noc 034_M_160.jpg

noc 010_M_160.jpg

noc 013_M_160.jpg

noc 017_M_160.jpg

Nedělní program nebyl o nic méně zajímavý než ten sobotní. Ti, kdo chtěli začít opravdu od začátku se setkali ráno na nedělní mši svaté v kostele sv. Jakuba, které se zúčastnil také hejtman jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Poté čekalo na návštěvníky působivé a poučné vystoupení Mateřské školy Pohořelice „Nám se na tom světě líbí“, kde na závěr děti vypustily do světa poselství s pozdravem pro kamarády celého světa, a to už i těm nejotrlejším divákům nezbývalo nic jiného než začít stírat slzy z očí.

PHNE 001_M_160.jpg

PHNE 023_M_160.jpg

PHNE 019_M_160.jpg

PHNE 069_M_160.jpg

PHNE 081_M_160.jpg

PHNE 071_M_160.jpg

PHNE 089_M_160.jpg

PHNE 030_M_109.jpg

PHNE 099_M_160.jpg

PHNE 253m.jpg

PHNE 240_M_160.jpg

PHNE 259_M_160.jpg

PHNE 264_M_160.jpg

PHNE 272_M_120.jpg

PHNE 298_M_160.jpg

PHNE 304_M_160.jpg

PHNE 321_V_640_M_160.jpg

Pokud už byl někdo unaven a chtěl si odpočnout od rozpáleného sluníčka, nic mu nebránilo v tom přesunout se ke sledování dopoledního programu Slavností v příjemném chladu našeho kostela, kde probíhal koncert křesťanské skupiny Pokaždé jinak z Velkých Němcic, která se pohořelickému publiku představila poprvé, ale podle úspěchu, který sklidila, jistě ne naposledy. Další bod programu v prostorách kostela, přednáška PhDr. Karla Maráze, PhD., přiblížila nejen obyvatelům města, ale i cizím návštěvníkům slavností historii dříve královského města v době přemyslovské a vzbudila v posluchačích veliký zájem.

PHNE 351_M_160.jpg
Pokažde jinak Velké němčice

Po krátké pauze na oběd, který se dal vychutnat podle libosti v místních restauracích, kde jste se mohli setkat např. s dobovým menu, nebo ve stínu krásných květin a za bublání potůčku v expozici zahradnictví Rea Ivaň spol. s r.o., Vranovice, či v dalších stáncích s občerstvením,

PHNE 449_M_160.jpg
Rea Ivaň spol. s r.o.

vypukl program na pódiu u sportovní haly divokými rytmy moderního tance, který předvedla opět skupina Crazy Girls ze ZŠ Vranovice. Protože již většina návštěvníků po dvoudenním kulturním maratónu byla řádně unavena, zvolili na nedělní odpoledne organizátoři Slavností spíše odpočinkový program, kdy bylo k shlédnutí vystoupení hostujícího Ženského pěveckého sboru KC Lanškroun, divadelní, pěvecké a taneční pásmo ZŠ Loděnice, cimbálová muzika Kasanica, která se prostřídala s pěveckým sborem Mužáci z Pohořelic. Odpolední program zpestřila módní přehlídka paní Dany Kotoulové ze salonu D7 a přehlídka svatebních kytic paní Lenky Weiterové z květinářství Miloš Rouzek.

PHNE 400_M_160.jpg

PHNE 405_M_160.jpg

PHNE 354_M_160.jpg

 ZŠ Loděnice

 ZŠ Loděnice

Ženský pěvecký sboru KC Lanškroun

PHNE 597_M_160.jpg

PHNE 527_M_160.jpg

PHNE 599_M_160.jpg

módní přehlídka paní Dany Kotoulové ze salonu D7

Kasanica

muzaci_l_M_160.jpg

l.Winterova_M_160.jpg

muzaci_p_M_160.jpg

Mužáci

Lenka Winterová

Mužáci

Připravit tyto dva dny plné zajímavých atrakcí bylo velice náročné a představovalo to téměř půl rok tvrdé práce organizačního týmu Slavností ve složení Ing. Hana Mlýnková, Alena Bilavčíková, Bronislava Vybíralová, Mgr. Pavel Šotnar, Martina Kuželová, DiS. a Veronika Naumová. Samotné dva dny nám pomohli zajistit další dobrovolníci z řad zaměstnanců městského úřadu, z Technických služeb města pod vedením pana Miroslava Bartoně, ale také z divadelního spolku PoHoDA a z Domu dětí a mládeže Pohořelice. Velké díky patří externím spolupracovníkům PhDr. Karlu Marázovi, PhD. a Mgr. Haně Celnarové. Našlo se také několik dobrovolníku z města Pohořelice, kteří zareagovali na výzvu uvedenou v minulém čísle Zpravodaje a přihlásili se ochotni pomoci při zajišťování Slavností města, díky patří Soně Gajdošové, Kristýně Gajdošové, Mgr. Vítu Hrabinovi, Ing. Martinu Mlýnkovi, Boženě Celnarové, Janě Flemmichové, Lucii Flodrové, paní Uhrikové, paní Špankové a Lence Kurimajové, která se postarala o zrealizování koncertu v kostele sv. Jakuba.  Dále dobrovolníkům z pohořelické farnosti a muzejního spolku, kteří pomáhali při zajištění výstav v prostorách staré Radnice, u expozice „Napoleonka“ a v kostele sv. Jakuba. Na přípravě slavností jsme spolupracovali s Muzejním spolkem, zejména panem Lubomírem Ocetkem a panem Petrem Mejzlíkem, s DDM Pohořelice a Domem na půli cesty Velký Dvůr.

Panu děkanovi O. Vítu Severovi bychom chtěli poděkovat za jeho ochotu zapojit celou farnost do přípravy Slavností města Pohořelice a okolí a umožnit využití kostela sv. Jakuba staršího a fary k obohacení celého programu slavností, což se setkalo u veřejnosti s velice kladným ohlasem.

Závěrem bych chtěla poděkovat jménem organizátorů všem podnikatelům, kteří byli ochotni podílet se finančně nebo materiálně na přípravě náročného projektu Slavnosti města. V letošním roce projevilo zájem o sponzorování této kulturní akce více než 50 firem nejenom z Pohořelic, ale také blízkého okolí.

Dodatečné poděkování za sponzorování patří  panu Petru Konečnému, paní Lounkové z Přibic, a firmám Ryšavý, autodoprava a zemní práce a Tesařství Adamec, kteří nebyli uveřejněni na propagačních materiálech ke Slavnostem města.

 

                                                                                                                             Za organizátory Slavností města

Ing. Hana Mlýnková

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu