Složení komisí rady města 2018-2022

Komise stavební - předseda Jan Staček, členové Jiří Zajíc, Josef Heneš st., Josef Volf, Ing. Karel Bořecký, Ing. Ladislav Bulín, Pavel Bravenec

Komise dopravní - předseda Vlastimil Langer, členové Mgr. Miloš Rouzek, Mgr. Vít Hrabina, Ing. Miroslav Šár, Jaromír Holý

Komise sociální a zdravotní - předsedkyně Irena Šťastná, členové Mgr. Milena Kánovičová, Pavel Novák, Věra Knirschová, Lenka Weiterová, Jana Holá, Magda Veselá, Ing. Silvie Maturová

 
Komise výběrová - předseda Milan Vašuta, členové Petr Hemala, Ing. Josef Svoboda, Ing. Ivo Kudrna, Ing. Darek Haumer, MBA, Jan Staček

Komise životního prostředí - předseda Ing. Pavel Ondra, členové Ing. Roman Osička, Mgr. Dušan Hauser, Ing. Václav Procházka, Ing. Antonín Krása, CSc.

Komise kulturní a školská - předseda Mgr. Lukáš Nápravník, členové Mgr.. Helena Kloudová, DiS., Dominika Zapalačová, Mgr. Marcela Mikelová, Alena Bilavčíková

Redakční rada Pohořelického zpravodaje - předseda Mgr. Ondřej Veselý, členové Kristýna Bilavčíková, Alena Bilavčíková, Mgr. Drahoslava Kounková, Ing. Josef Svoboda, Mgr. Patrik Pařil

Grantová komise - předsedkyně Mgr. Helena Kloudová, DiS., členové Alena Bilavčíková, Mgr. Lukáš Nápravník, Mgr. Marcela Mikelová, Ing. Lenka Forýtková, Mgr. Roman Bittner

Komise likvidační - předseda Ing. Ivo Kudrna, členové Ing. Pavel Stejskal, Ing. Jitka Šútovská

Zvláštní orgány města:

Komise pro projednávání přestupků - předsedkyně Mgr. Janderová
Komise sociálně-právní ochrany dětí - předsedkyně Mg. Jana Dudová
Komise povodňová - předseda Bc. Miroslav Novák, DiS.

 

Činnost komisí se řídí § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu