Složení výboru zastupitelstva města 2018 - 2022

Finanční výbor:
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce -projednává návrh rozpočtu města a změn rozpočtu formou rozpočtového opatření, svá doporučení a stanoviska předkládá zastupitelstvu města, projednává Závěrečný účet města; plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
Předseda výboru: Mgr. Miloš Rouzek
Členové výboru: Mgr. Monika Janičatová, Marie Horychová, Mgr. Stanislav Polák, Jana Světlíková, Karel Světlík, Augusta Baťková.

Kontrolní výbor:

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti; zaměřuje se na kontrolu zařízení, jejichž zřizovatelem je město Pohořelice, kontroluje plnění Obecně závazných vyhlášek města, čerpání dotací; plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. 
Předseda výboru: František Jančák
Členové výboru: Ing. Darek Haumer, MBA, Jana Chodelková, Ing. Evžen Ryšánek, Petr Rybecký, Aleš Saitl, Mgr. Lenka Jirchářová.   

Osadní výbor Nová Ves:

Předkládá zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části Nová Ves a rozpočtu města; vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části Nová Ves; vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany Nové Vsi, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi, orgánům města.                                                                                                                                          Předseda výboru: Ing. Karel Bořecký                                                                    
Členové výboru: Mgr. Ludmila Poláková, Marek Spiegel, Jiří Zajíc, Petra Součková  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu