Složení výboru zastupitelstva města 2018 - 2022

Finanční výbor:
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce -projednává návrh rozpočtu města a změn rozpočtu formou rozpočtového opatření, svá doporučení a stanoviska předkládá zastupitelstvu města, projednává Závěrečný účet města; plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
Předseda výboru: Mgr. Miloš Rouzek
Členové výboru:    Mgr. Monika Janičatová, Marie Horychová, Mgr. Stanislav Polák, Jana Světlíková, Karel Světlík, Augusta Baťková.

Kontrolní výbor:
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti; zaměřuje se na kontrolu zařízení, jejichž zřizovatelem je město Pohořelice, kontroluje plnění Obecně závazných vyhlášek města, čerpání dotací; plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. 
Předseda výboru: František Jančák
Členové výboru: Ing. Darek Haumer, MBA, Jana Chodelková, Ing. Evžen Ryšánek, Petr Rybecký, Aleš Saitl, Mgr. Lenka Jirchářová.   

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu