Soutěž "Baterkománie v Jihomoravském kraji"

Město Pohořelice se zapojilo do soutěže městských úřadů ve sběru použitých baterií "Baterkománie v Jihomoravském kraji". Soutěž probíhá od 01.05.2019 do 31.10.2019. Přineste proto prosím použité baterie na městský úřad Pohořelice (Vídeňská 699), nádoba na baterie je umístěna ve vstupní hale úřadu. Hodnocen bude počet odevzdaných baterií v přepočtu na úředníka městského úřadu a také nejkreativnější kampaň. V případě umístění Městského úřadu Pohořelice na medailových pozicích budeme moci finančně podpořit veřejně prospěšný projekt. Vybrán byl projekt "Podpora pohořelického klubu seniorů". V případě výhry budou prostředky použity na dovybavení nově budované klubovny a na výlet pro členy klubu včetně hůře pohyblivých seniorů, kteří se neobejdou bez asistenta.

Více informací na http://baterkomanie.ecobat.cz

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu