Standardizace OSPOD Pohořelice

7733

CZ.1.04/3.1.03/D1.00009

Město Pohořelice zahájilo na počátku měsíce července 2014 projekt Standardizace OSPOD Pohořelice. Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Pohořelice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu Pohořelice. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením MěÚ Pohořelice byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, supervize, nákup odborné literatury, zajištění psychologické podpory) a vybavení místnosti – hovorny pro jednání s klienty OSPOD. Přesahem výstupů projektu je tvorba metodiky odborné spolupráce multidisciplinárních týmů se zmapováním sítě sociálních služeb poskytovaných v předmětném regionu a dále tvorba vnitřní metodiky OSPOD ve vazbě na implementované standardy. Cílem projektu je naplnění stanovených priorit.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu