Standardizace OSPOD Pohořelice 27.4.2015

9364

Standardizace OSPOD Pohořelice
CZ.1.04/3.1.03/D1.00009

 

Město Pohořelice již vkročilo do třetího monitorovacího období projektu Standardizace OSPOD Pohořelice. Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Pohořelice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí realizovaná prostřednictvím klíčových aktivit profesního vzdělávání, vybavení místnosti pro přímou práci s klienty OSPOD a dále tvorbou metodik multidisciplinární spolupráce a implementace standardů v daném správním obvodu.

Zejména metodika standardizace získala za uplynulé měsíce od počátku realizace projektu konkrétní tvar, kdy pozornost byla průběžně věnována všem 14 standardům. Na webový portál příjemce byla již v kontextu standardu informovanosti doplněna komplexní informace finalizovaných standardů, a to standardu SQ 1, SQ 3, SQ 4, SQ 7, SQ 9, SQ 13, SQ 14. Jedná se o standardy, jejichž uveřejnění je povinností příjemce z důvodu zajištění volného a svobodného přístupu k informacím.

V aktuálním monitorovacím období se tak příjemce soustředí na dokončení metodiky standardizace a metodiky multidisciplinární spolupráce, které jsou konečným výstupem celého projektu a dále na další vzdělávání sociálních pracovníků zejména v oblasti implementace standardizovaných postupů při výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Před ukončením projektu bude rovněž realizován finální workshop multidisciplinární spolupráce, jehož téma stále ještě prochází diskuzí zapojených multidisciplinárních týmů.

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR.

 

Za projektový tým:

 

JUDr. Nicol Bednáříková


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu