Standardizace OSPOD Pohořelice 6.1.2015

9364

Standardizace OSPOD Pohořelice
CZ.1.04/3.1.03/D1.00009

Město Pohořelice má za sebou úspěšně další, již druhé monitorovací období, projektu Standardizace OSPOD Pohořelice. Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Pohořelice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí realizovaná prostřednictvím klíčových aktivit profesního vzdělávání, vybavení místnosti pro přímou práci s klienty OSPOD a dále tvorbou metodik multidisciplinární spolupráce a implementace standardů v daném správním obvodu. Co se již tedy podařilo? Klíčová aktivita profesního vzdělávání byla úspěšně nastartována, ať už účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, účastí na supervizích či využitím psychologické podpory. Stejně tak hovorna, bezpečné místo pro výkon přímé práce sociálních pracovníků s klienty OSPOD, dostává svoji finální podobu. V rámci systematizace spolupráce multidisciplinárních týmů se uskutečnil první workshop multidisciplinární spolupráce, a to k datu 8.10.2014 s tématem nastavení systému odborné spolupráce mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Pohořelice, základních škol ORP Pohořelice, zástupců orgánů veřejné moci a dalších zástupců fyzických a právnických osob (např. PČR, Městská Policie, Probační a mediační služby, atd.) Výstupem bylo vydefinování vzájemných potřeb jednotlivých zúčastněných stran a sjednání režimu a postupů v konkrétních případech. Poslední klíčovou aktivitou je tvorba vnitřní metodiky implementace standardů, zde je pozornost upřena na první 4 standardy kvality a jejich implementaci do konkrétních podmínek orgánu sociálně právní ochrany dětí a mládeže Pohořelice.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR.


 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu