Stanovení dopravního značení SMOLÍN

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) a odst. 5,  ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích....

stanovení místní úpravy provozu

Stanovení dopravního značení spočívá v úpravě dopravního značení silnice III/42510 v k.ú. Smolín po křižovatku se silnicí II/416, podle dokumentace – Situace dopravního značení.

Stanovení_DZ_opatř._obecné_povahy_silnice_III/42510

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu