Stanovisko ČIŽP č.j. 47/2019/11610

Stanovisko ČIŽP k žádosti o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny  - Etapa 2" 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu