Stanovisko č.j. JMK 148224/2019

Stanovisko Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí k návrhu koncepce "Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu