Statické zajištění BD, Brněnská 5

V říjnu 2011 proběhlo statické zajištění bytového domu města na ul. Brněnská 5 v Pohořelicích. Jednalo se o 22 ks injekčních mikropilot a opravu trhlin na fasádě. Akci prováděla firma SASTA CZ, a.s. Brno, která vzešla jako vítěz z výběrového řízení.