Stavební úpravy Střediska volného času, Dlouhá 39

- zateplení objektu, nová zastřešení, venkovní úpravy

Plánované stavební úpravy na objektu SVČ Dlouhá 39 spočívají v realizaci kontaktního zateplení fasády, náhrady zastřešení vstupu a terasy, provedení podlahy terasy a venkovního schodiště.

V rámci zateplení obvodového pláště je navrženo zateplení fasády venkovním kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) z pěnového stabilizovaného polystyrénu a minerálních vláken s povrchovou tenkovrstvou silikonově pryskyřičnou omítkou.

Veškeré oplechování a klempířské prvky budou vyměněny, budou vyměněny střešní svody a provedeno překotvení bleskosvodu.

Původní vstupní schodiště bude nahrazeno novou konstrukcí, stěny budou z betonových zdících tvarovek, stupně z prefabrikovaných dílců, zábradlí ocelové. Povrch podesty bude z betonových dlaždic.

Stávající betonové schodiště do sklepa bude odstraněno a nahrazeno novým.

Střešní konstrukce nad vstupy bude provedena z pozinkované oceli a dřevěné konstrukce tvořící střešní rovinu. Podhled stříšek je z cementovláknitých desek.


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu