Stavební úpravy SVČ, Dlouhá 39

Začátkem měsíce června byly zahájeny „Stavební úpravy Střediska volného času, Dlouhá 39, Pohořelice“ Předmětem stavebních úprav je výměna střechy, zateplení půdy a modernizace otopné soustavy. Nová střecha je navržena shodného tvaru jako stávající, tedy sedlová s valbami. Střešní plášť bude tvořen skládanou keramickou krytinou. Součástí výměny střechy jsou rovněž nové klempířské konstrukce. Podlaha půdy bude zateplena v celém půdorysu půdy tepelnou izolací z minerálních vláken. Dále bude provedena nová otopná soustava s novým zdrojem tepla – kondenzačním kotlem a novými otopnými tělesy. Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení Moravská stavební unie – MSU, s.r.o.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu