Vzory žádostí dle prováděcích vyhlášek zákona č.183/2006 Sb. po novele

Zde naleznete formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. po novole, včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána. Je třeba na ně pohlížet jako na obecné šablony, které je třeba přizpůsobit konkrétnímu druhu stavby nebo stavební činnosti, nejlépe po dohodě se stavebním úřadem.
Stejná zásada platí i pro doklady, které tvoří přílohy jednotlivých žádostí (podání).

Územní rozhodování a stavební řád - vyhláška č. 503/2006 Sb.

Dokumentace staveb - vyhláška č. 499/2006 Sb.

Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

Žádost o vydání územně plánovací informace
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska (vyřizuje Odbor životního prostředí)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu