Subjekty v KC


Kulturní a informační centrum

Příprava a pořádání kulturních, kulturně vzdělávacích akcí, zejména:
koncertů, divadelních představení, výstav, přehlídek,
prezentací výtvarných děl, fotografií a jiných uměleckých předmětů všech kategorií umělců
Shromažďování, zpracování a poskytování informací o kulturních činnostech v Pohořelicích, včetně provozování reklamních ploch zřízených městem Pohořelice.
Aktualizace webových stránek města Pohořelice v části kultura, sport a volný čas
Propagace města Pohořelice. Je tmelicí organizací pro spolky a sdružení, poskytuje pro ně služby, podporuje a propaguje jejich akce.

Pořádáme Slavnosti města Pohořelice a okolí.

Nabízíme: předprodej vstupenek, jízdní řády, kopírování, uveřejnění plakátů na stránkách města a reklamních tabulích města, pronajímáme sál Radnice, učebny, výstavní místnosti.

Kontakt: Dominika Zapalačová, tel: 721 340 206 kic@pohorelice.cz


Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí.

Kontakt: PhDr. Trávníček Milan, tel: 731 428 218

Pracovní doba:

Úterý – 8:00 – 16:00

Pátek – 8:00 – 16:00


Charitní pečovatelská služby Břeclav, pracoviště Pohořelice

Pečovatelská služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi

(bez omezení věku).

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti.

Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná.

Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinácha o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo.

Vedoucí: Lenka Králíková

Telefon: 519 322 208, nebo 730 554 020

E-mail:lenka.kralikova@breclav.charita.cz

Web:www.breclav.charita.cz

Provozní doba: Pondělí - Neděle 7:00 - 20:00


Sociální pracovník MěÚ Pohořelice

Sociální pracovník plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby. Pracuje přímo s cílovou skupinou, vede a vyhodnocuje plány uživatelů této služby. Poskytuje sociálněprávní poradenství. Při realizaci sociálních opatření může spolupracovat se zdravotnickými pracovníky.

Kontakty:

Bc. Irena Peřinková – 519 301 356, e-mail irena.perinkova@pohorelice.cz

Bc. Magda Koňáková – 519 301 357, e-mail: magda.konakova@pohorelice.czKlub seniorů Pohořelice

Spolek cca 160 členů

Dámský klub, Klub paličkování, Klub důchodců, Univerzita 3. Věku

V klubu se scházejí muži i ženy v počtu cca 160 osob k přátelskému posezení se zpěvem, tancem, věnují se karetním a jiným společenským hrám. Návštěvníci klubu zde pořádají oslavy svých životních jubileí, posezení u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků, zájezdy. V klubu je k dispozici, projektor, televizor, video, počítač s internetem i zázemí kuchyně.

Senioři klub navštěvují obvykle každý den na různé skupiny Dámský klub, Klub paličkování, Klub důchodců, Univerzita 3. Věku


Skauti – 6. Oddíl Ignis Pohořelice

Ve školním roce 2019/2020 náš oddíl čítá celkově 6 družin pro děti ve věku od 4 do 15 let a roverský kmen, který sdružuje vedoucí z oddílu. Celkově náš oddíl čítá téměř 90 členů.

Kapři – pondělí od 17:00 do 19:00, Surikaty – úterý od 16:30 do 18:00, Pandy – středa od 16:30 do 18:00, Jeleni – středa od 17:00 do 19:00, Lvíčata – čtvrtek od 17:00 do 18:30, Sokoli – čtvrtek od 17:00 do 19:00

Web: https://ignis.junakvranovice.cz/


Odborné učiliště Cvrčovice

Střední škola poskytuje odborné vzdělávání, a to i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením.

V KC Pfann probíhá praktická výuka pro:

Potravinářská výroba - cukrářské práce

Obor je určen pro dívky a chlapce. Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář.

Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur.

https://www.oucvrcovice.cz/


Mateřské centrum

se pravidelně schází 2x týdně v budově nově zrekonstruovaného hotelu Pfann. Cílem centra je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí s možností oddechu, zábavy i získání impulsů k dalšímu rozvoji rodičů i dětí. Nechybí zde rodinná atmosféra a setkáte se zde s týmem lektorů, kteří jsou sami rodiči a zároveň i kvalitními pedagogy, kteří Vám mají co předat jak po odborné, tak i po osobní, lidské stránce.


Pfann klub

je místo odpočinku a zábavy pro všechny, kteří rádi obohacují život novými zážitky, mají rádi neformální přátelská setkání, a kteří se chtějí se podílet na přípravě programu. Pfann klub pro děti a mládež přichází s nabídkou atraktivních a trendových činností.

https://www.svcpohorelice.cz/

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu