Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

  30073

Město Pohořelice zahájilo v listopadu 2020 realizaci projektu Šumický potok Pohořelice – úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operační program životní prostředí.

Cílem projektu je upravit veřejně přístupné plochy podél koryta Šumického potoka (poblíž lokality bývalá Kasárna). Pomocí dosadby a úpravy terénu zvýšit biodiverzitu této lokality a zároveň zpříjemnit pobyt na této ploše obyvatelům města Pohořelice. Realizací projektu bude vytvořena pravobřežní loučka - základem bude klasický luční druhově pestrý porost, tolerující sucho, ve středové části bude pak druhově pestrý nižší porost, který snese častější pokos. Pěší trasy budou realizovány v současně vyšlapaných místech aktuálních pěšin – formou štěrkové pěšiny. Remízek – bude u něj provedena zdravotní probírka, budou ponechány vytypované dřeviny, které tvoří kostru budoucího porostu. Pro drobné ptáky budou na stromech instalovány ptačí budky, pro drobné živočichy bude zřízeno zimoviště z kamenné skládaniny, z větví a kmenů bude vytvořeno broukoviště.

V rámci realizace projektu bude vysázeno 92 stromů a 265 keřů, založeno 4 373 m2 krajinného trávníku a 4 666 m2 louky. Bude vytvořeno 492 m2 zatravněné štěrkové pěšiny.

Řešené území bude vybaveno lavičkami, odpadkovými koši, informační tabulí o projektu a vysázených rostlinách a sortimentů živočichů.

V rámci realizovaného prostoru město Pohořelice z vlastních prostředků (nezpůsobilý výdaj projektu) umisťuje herní prvky pro dětské hřiště – viz ilustrační foto. Celkové náklady na pořizovaný herní prvek jsou cca 800 tis. Kč, kdy polovinu nákladů poskytla společnost Residence Malý Vinohrad s.r.o., která v této lokalitě staví bytové domy. V následujících letech bude postupně prostor doplněn dalšími herními prvky.

Harmonogram realizace projektu: 11/2020 až 04/2021 (dokončení výsadeb), následná péče bude pokračovat až do 11/2023.

 

Celkové náklady projektu 2,287 mil Kč vč. DPH, z toho přislíbená dotace je ve výši 1,372 mil Kč.

 

Realizační firma: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno

Projektant: Ing. Eva Wagnerová, Brno

  

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města Pohořelice

 

 


 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu