Šumický potok Pohořelice - úprava okolí

Město Pohořelice připravuje realizaci projektu Šumický potok Pohořelice - úprava okolí.

Realizace projektu je v případě získání dotace z Operačního programu životní prostředí plánována na podzim roku 2020. Celková realizace včetně následné péče by měla být dokončena do 30.11.2023.

Cílem realizace projektu je v intravilánu města Pohořelice upravit veřejně přístupné plochy podél koryta Šumického potoka a pomocí dosadby a úpravy terénu výrazně zvýšit biodiverzitu dané lokality, zároveň také zpříjemnit pobyt na této ploše návštěvníkům, zejména obyvatelům sousedících bytových domů, kteří využívají tuto plochu dosud jen jako průchozí prostor. Realizací projektu bude vytvořena veřejná zeleň (loučka, remízek).

Ošetřením stávajících dřevin, asanací nepůvodních dřevin a výsadbou nových - domácích dřevin a keřů a zatravněním daného území dojde k realizaci funkčně propojené přírodní plochy, která tak doplňuje vhodně již v minulosti realizované plochy sídelní zeleně (založení nové parkové plochy na ulici Polní či revitalizace části městského parku).

Realizací projektu dojde k posílení biodiverzity a zlepšení plochy zeleně o rozloze 1,039 ha. Dojde k výsadbě 78 ks domácích stromů, 65 ks domácích keřů, založení lučních porostů o rozloze 4 666 m2 atp.

Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 2,423 mil Kč.

Předpokládaná výše dotace je ve výši 1,39 mil Kč

Vlastní zdroje města Pohořelice se předpokládají ve výši 1,033 mil Kč.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu