SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

 

24353

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Integrovaný regionální operační program, výzva vyhlášená v rámci MAS Podbrněnsko. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací přístavby dvou nových učeben dojde k navýšení kapacity infrastruktury pro neformální a zájmové vzdělávání v klíčových kompetencích  SVČ Pohořelice a navýšení nedostatečné kapacity školského zařízení.  V nových prostorách bude probíhat  činnost zájmových útvarů  a neformální vzdělávání dětí, žáků a studentů, případně dospělých, ve vazbě na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích.

Předpokládané náklady stavebních prací: 5,9 mil Kč s DPH

Přislíbená výše dotace: 2,747 mil Kč.

Realizace projektu: 05/2021 - 02/2022.