Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svobodasvolává IX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

 

Termín:       středa 16.12.2015

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:     16:00hodin

               

Program:

1.      Zahájení

2.      Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.      Rozpočtové opatření města č. 18/2015

4.      Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2016

5.      Návrh rozpočtu města na rok 2016

6.      Schválení zadání Územního plánu Pohořelice

7.      Žádosti

-          odprodej částí pozemku p. č. 959 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej části pozemku p. č. 847/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          převod pozemku v Nové Vsi od ČR-ÚZSVM

-          odprodej části pozemku p. č. 1886 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemků p. č. 158/3, 157 a 158/10 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemků p. č. 7487/1 a 7489/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odkoupení plynárenského zařízení

-          prodej pozemků společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

8.      Různé

-          posunutí termínu vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2015

-          návrh na rozšíření ulic

-          nová OZV města č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-          návrh odměn členům výborů ZM

-          předběžný plán zasedání ZM

9.      Interpelace členů ZM

10.  Diskuse občanů

11.  Závěr

          

V Pohořelicích  9.12.2015

 

 

              Ing. Josef Svoboda v.r.

                starosta města

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu