Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XIV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

Termín: středa 9.11.2016

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Pohořelice

4.      Dotace z rozpočtu města pro Oblastní charitu Břeclav

5.      Rozpočtové opatření města č. 11/2016

6.      Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Pohořelice na rok 2017 a dále

7.      Prodej neobsazeného bytu č. 15 Znojemská č.p. 1099

8.      Prodej části pozemku p. č. 157 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

9.      Žádosti
-
    záměr odprodeje části pozemku p. č. 2137 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-    odkup pozemku p. č. 2695 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-ÚZSVM

-    smlouva o bezúplatném převodu pozemků od ČR-ÚZSVM

-    Pozemky města v k. ú. Vlasatice – darování obci Vlasatice

-    PPO Pohořelice – výkup části pozemku p. č. 1605/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-    Sklepy ve Smolíně

10.  Různé

-    žádost o povolení změny regulativu v lokalitě ul. Polní

-    návrh na vyřazení projektů města

-    návrh OZV města č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2017

-    návrh OZV města č. 5/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pohořelice od 1.3.2017.

-    veřejnoprávní smlouva s HZS JMK - změna

11.  Interpelace členů ZM

12.  Diskuse občanů

13.  Závěr

 

   

V Pohořelicích 2.11.2016

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda

                                                                                        starosta města


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu