Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svobodasvolává XXII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

 

Termín:       středa 13. 12. 2017

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:    16:00hodin

               

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

3.      Pravidla provádění rozpočtových opatření

4.      Žádost

-          záměr odprodeje pozemku p.č. 56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelice

5.      Různé

-          souhlas se stavbou

-          darovací smlouva s JMK

-          podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018

-          doplnění podmínek uzavírání swapových obchodů

-          návrh odměn členům výboru ZM a neuvolněným zastupitelům

-          žádost TJ Sokol o spolufinancování projektu

-          návrh na vyřazení projektové dokumentace

-          předběžný plán zasedání rady a zastupitelstva města pro rok 2018

6.      Interpelace členů ZM

7.      Diskuse občanů

8.      Závěr

          

V Pohořelicích  6.12.2017

 

 

              Ing. Josef Svoboda  v.r.

                starosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu