Pozvánka s programem zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XXI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

 

Termín: středa 15. 11. 2017

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření města č. 9/2017

4.      Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Pohořelice – změny pro r. 2018

5.      Návrh dotací na rok 2018

6.      Návrh rozpočtu na rok 2018

7.      Pravidla pro provádění rozpočtových opatření v roce 2018

8.      Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2023

9.      Žádosti

-          záměr odprodeje části pozemku p. č. 847/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemku p. č. 439 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 2020 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej části pozemku p. č. 6387 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          výkup pozemku p. č. 2165 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          výkup pozemku p. č. 389/213 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 1668 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

10.  Různé

-          veřejnoprávní smlouva o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace

-          smlouva o smlouvě budoucí darovací

-          smlouva o smlouvě budoucí darovací a o podmínkách provozu a užívání protipovodňového opatření

-          Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření

-          žádost o poskytnutí příspěvku na opravy domu dle pravidel prodeje bytů

-          žádosti o změnu OZV č. 2/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu

-          návrh OZV o regulaci hazardních her na území města Pohořelice

-          návrh OZV o regulaci hlučných činností.

 

11.  Interpelace zastupitelů

12.  Diskuse občanů

13.  Závěr

 

 

V Pohořelicích 8. 11. 2017

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda  v.r.

                                                                                      starosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu