Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

 

Termín:       středa 25.10.2017

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:    16:00hodin

Program:

1.      Zahájení

2.      Prodej části pozemku p.č. 6053/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – zrušení podmínky zřízení předkupního práva k pozemku

3.      Návrh OZV města č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pohořelice od 10.11.2017

4.      Interpelace členů ZM

5.      Diskuse občanů

6.      Závěr

          

V Pohořelicích  18.10.2017

 

 

              Ing. Josef Svoboda  v.r.

                starosta města

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu