Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.
Termín: středa 28. 2. 2018
Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699
Zahájení: 16:00 hodin
Program:

1. Zahájení
2. Určení členů volební komise, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Rozpočtové opatření města č. 2/2018
4. Žádosti
- odprodej pozemku p.č. 1668 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej pozemku p.č. 1666 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej pozemku p. č. 1664 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- odprodej pozemku p.č. 56 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic
- záměru směny části pozemků p. č. 2918, 2971, 2924 a 2979 v k. ú. Smolín za části pozemků p. č. 2922, 2923, 2891 a 2890 v k. ú. Smolín
- záměr směny pozemku p. č. 2550/10 za p. č. 2185 v k. ú. Smolín
- záměr odprodeje části pozemku p. č. 7383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- záměr převodu pozemků p. č. 6518, 6522 a 2636 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou od ČR-ÚZSVM.
- výkup pozemků pro sport na ul. Sportovní v Pohořelicích
- záměr odprodeje pozemku p. č. 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- dohoda o vyrovnání s firmou OSP Moravský Krumlov, spol. s r.o.
- záměr odprodeje pozemků p.č. 389/1 a 389/76 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- návrh na koupi společnosti KARENT, spol. s r.o.
5. Různé
- žádost o úhradu daně z nabytí nemovitostí
- program rozvoje města Pohořelice – aktualizace
- odstranění objektů Stará Obec č.p. 410 a navazující objekty
- dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2018 II“.
- přijetí revolvingového úvěru – vyhlášení výběrového řízení
- stanovení spádového obvodu ZŠ a MŠ Pohořelice
6. Interpelace členů ZM
7. Diskuse občanů
8. Závěr

 

V Pohořelicích dne 21. 2. 2018

 

 

Ing. Josef Svoboda
starosta města

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu