Svolání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice  

                                                                 INFORMACE

                              o konání XIX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XIX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:          Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  
Termín konání:       02.09.2020 v 16:00 hodin
Navržený program:

1. Zahájení

2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření města č. 6/2020

4. Střednědobý výhled 2021 – 2022

5. Populační projekce obyvatel 2019-2030 v Pohořelicích ve vazbě na školství

6. Nový projekt pro „Zóna 23 ha“  

7. Žádosti

Odprodej části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

- Odprodej pozemku p. č. 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

- Odprodej části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Smolín

- Záměr prodeje části pozemku p. č. 2534 v k.ú. Smolín

- Záměr prodeje pozemku p. č. 443 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

- Záměr prodeje pozemku p. č. 2036 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

- Záměr prodeje částí pozemků p. č. 153 a 154/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr prodeje pozemku p. č. 2185 v k. ú. Smolín

8. Různé

-  Sociální služby - dotace

-  Návrh na změnu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Pohořelice

-  Územní studie bytové zástavby na ul. Znojemská a studie nové mateřské školy

-  Územní studie zástavby u kasáren bytovými domy

-  Investiční záměr města – výstavba smíšeného bytového domu v areálu bývalých kasáren

-  Komerční zóna na ul. Znojemská – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

9. Interpelace zastupitelů

10. Diskuse občanů

11. Závěr

V Pohořelicích 26.08.2020

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.08.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu