Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XXV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

Termín: středa 20. 6. 2018

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

    

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Žádost o finanční dar

4.      Rozpočtové opatření města č. 4/2018

5.      Použití úvěrů na investiční akce města v letech 2017 - 2021

6.      Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2017

7.      Žádosti

-          záměr odprodeje části pozemku p. č. 389/1 a 389/76 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM

-          odkup pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr prodeje pozemku p. č. 20 v k. ú. Smolín

-          záměr směny pozemku p. č. 20 za pozemek p. č. 2550/10, oba v k. ú. Smolín

-          záměr odprodeje části pozemku p. č. 6811 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou 

8.      Různé

-          Plán odpadového hospodářství města Pohořelice 2018-2026

-          Školské obvody a přístavba ZŠ Dlouhá

-          Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Pohořelice

-          Rekonstrukce objektu Šumická 727 na provizorní MŠ

-          Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o. – koupě společností městem

-          Termín 15. ročníku Slavností města Pohořelice a okolí v roce 2019

9.      Interpelace zastupitelů

10.  Diskuse občanů

11.  Závěr

 

 

V Pohořelicích 13. 6. 2018

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda v.r.

                                                                                      starosta města

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu