Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Pozvánka

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává VI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

 

Termín:       středa 24.6.2015

Místo:          kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení:     16:00 hodin

               

Program:

1.      Zahájení

2.      Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.      Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2014

4.      Rozpočtové opatření města č. 4/2015

5.      Veřejná zakázka - Úvěr města Pohořelice – 20 mil. Kč

6.      Prezentace MAS Podbrněnsko

7.      Prodej volného obecního bytu Velký Dvůr 687/1 (17:30 h)

8.      Žádosti

-          směna pozemků města ul. Znojemská

-          odprodej pozemků v lokalitě Polní III. a IV. etapa

-          odprodej části pozemku p.č. 349/15 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemků p.č. 349/5 a 349/4 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemků p. č. 2607, 2608 a 2609 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          záměr odprodeje pozemku p.č. 2196 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemků p. č. 2610 a 2611 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          odprodej pozemků  p. č. 2884/4 a 2884/7 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

9.      Různé

-          privatizace bytového fondu města – II. nabídka ke koupi stávajícímu nájemníkovi

-          dohody o splátkovém kalendáři a uznání dluhu

-          hřiště Domu na půli cesty Velký Dvůr

-          smlouva o výstavbě lokalita Polní III, 2. etapa

-          návrh na doplnění změny č. 12 Územního plánu města Pohořelice

-          termín Slavností města Pohořelice a okolí v roce 2016

10.  Interpelace členů ZM

11.  Diskuse občanů

12.  Závěr

          

V Pohořelicích  17.6.2015

 

 

              Ing. Josef Svoboda v.r.

                starosta města

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu